• There isn't very much activity here anymore. We recommend you join our Discord server to get real-time response: Discord Invite Link

Lithuanian Translations/Localization

Lithuanian Translations/Localization V1.1

No permission to download
Atnaujinimai:
 • Išversti Sinnoh regiono žemėlapių pavadinimai.
 • Pokemonų pataisymai ir keli vertimai.
 • Dar keli vertimai (pamiršti žemėlapiai, uždarymo patarimai) ir vertimų pataisymai (Miesto ir Miestelio panaikinimas iš gymnastikos salių ir kitų pastatų).

Change Logo:
 • Sinnoh immigration.
 • Pokemon fixes and some translations.
 • Some more translations (forgotten maps, close advices) and fixes (City and Town removals Gyms and Buildings).
Kas naujesnio:
 • Kauptuko regiono vertimai: visi miestai, visi miesteliai, visi maršrutai ir dauguma vietovių/arėjų kurie tikrai bus žaidime išversti.
 • Sutvarkiau problema, kad žvyrius buvo likęs Angliškas, kad ir buvo išverstas.
 • Išverčiau dar kelis Pokemonus.
Update Logo:
 • Pataisiau, pagerinau ir išverčiau kelis Pokemonus.
 • Išverčiau paskutines dvi vietoves: Kolben Tower ir S.S. Aqua.
 • Išverčiau Black Out.
 • Išverčiau 4 iš 5 likusių eilučių Game Messages.
 • Patausiau Rising Badge vertimą.
 • Pataisiau ir išverčiau keletą Pokemonų.
 • Išverčiau visas vietoves išskyrus S.S. Aqua.
 • Visokiausi kiti pataisimai.
 • Išversta dar daugiau Pokemonų.
 • Išverstas Vaikų Darželio procesas. Dėje dėl pasenusių Vaikų Darželio vertimo komandų tekstas vistiek Angliškas.
 • Visokiausi pataisymai.
Kas naujesnio:
 • Išverstas trumpinys OT.
 • Išverstas rutulių gaminimas pas kurtą.
 • Dar daugiau Pokemonų vardų išversta arba pataisyta.
Top